Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku p.č. 594/1, k.ú. Třemošná

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo dopravy

Platnost do

2021-08-20

Telefon

+420 972 235 258

E-mail

MoravekJa@spravazeleznic.cz

Osoba

Jan Morávek

Útvar

Správa železnic, státní organizace, oddělení prodeje majetku, Oddělení prodeje majetku

Katastrální území

Třemošná, Třemošná, okres Plzeň-sever

Parcelní číslo

594/1

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Jedná se o prodej pozemku do majetku obce z důvodu připravované stavby na zatrubnění stávající otevřené vodoteče probíhající pozemkem. Pozemek se nachází ve východní části města v blízkosti železničního přejezdu v obvodu tratě Plzeň hl.n. - Žatec. V blízkosti pozemku p.č. 594/1 (zhruba 3 m od hranice pozemku směrem ke kolejím) se nachází trasa telekomunikačního vedení v majetku Správy železnic ve správě Centra telematiky a diagnostiky (CTD). ). Servis provádí ČD - Telematika a.s.. ČD - Telematika nežádá zřízení VB. V bezprostřední blízkosti řešeného území a v souvislosti s vodotečí probíhající předmětným pozemkem je propustek (ev. km 9,261) v majetku Správy železnic, ve správě Správy mostů a tunelů (SMT). K propustku, který i nadále zůstává majetkem Správy železnic a není předmětem prodeje, musí být zachován dostatečný přístup z důvodu pravidelných kontrol a údržby. Užívání majetku Správy železnic je ošetřeno smluvním ujednáním, a to na základě Nájemní smlouvy č. 6548005220. Na pozemku se nachází se případně materiál ve vlastnictví Města Třemošná. Z hlediska územního plánu jsou pozemky zahrnuty do "plochy dopravní infrastruktury".

Požadovaná cena

28000


Přílohy