Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku 1751/6, k.ú. Klenčí pod Čerchovem

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo dopravy

Platnost do

2021-08-20

Telefon

+420 972 235 258

E-mail

MoravekJa@spravazeleznic.cz

Osoba

Jan Morávek

Útvar

Správa železnic, státní organizace, oddělení prodeje majetku, Oddělení prodeje majetku

Katastrální území

Klenčí pod Čerchovem, Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice

Parcelní číslo

1751/6

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek leží v okrajové části města Klenčí pod Čerchovem v ochranném pásmu dráhy trati 106 00 Domažlice odbočný výhybka č. 401 - Planá u Mariánských Lázní o výměří Důvodem prodeje je sjednocení vlastnictví s okolními pozemky tvořící areál žadatele v jeho vlastnictví. Přístup k odčleňovanému majetku bude řešen mimo provozované těleso dráhy z veřejné komunikace přes pozemek p. č. 1751/21 v majetku žadatele. Příslušenství komunikace, které se na pozemku nachází, je součástí prodeje. Pozemek se dle územního plánu nachází v ploše komunikací. Vlastnici okolních pozemků a také Městys Klenčí pod Čerchovem souhlasí s prodejem do majetku žadatele. Manželka žadatele souhlasí s výlučným převodem do jeho majetku.

Požadovaná cena

17000


Přílohy