Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku p.č. 664/7, v k.ú Horní Bříza

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo dopravy

Platnost do

2021-08-20

Telefon

+420 702 263 859

E-mail

MoravekJa@spravazeleznic.cz

Osoba

Ing. Jan Morávek

Útvar

Správa železnic, státní organizace, Generální ředitelství, Odbor prodeje a pronájmu (O31)

Katastrální území

Horní Bříza, Horní Bříza, okres Plzeň-sever

Parcelní číslo

664/7

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek se nachází v obvodu a ochranném pásmu trati Plzeň hl. n. - Žatec dráhy na jižním okraji města Horní Bříza. Pozemek p.č. 664/7 je pronajat majitelům okolního pozemku za účelem využití daného pozemku jako zázemí k domu č.p. 262.. V současnosti projednáváno jako prodej pozemku z důvodu sjednocení vlastnictví s okolními pozemky ve vlastnictví majitelů sousedních pozemků. Pozemek je majiteli sousedních pozemků oplocen a oplocení je v jejich vlastnictví. Přístup k odčleňovanému majetku bude řešen mimo provozované těleso dráhy z okolních pozemků v majetku majitelů sousedních pozemků. Pozemek se dle územního plánu nachází v zastavěném území města v ploše zeleně soukromé a vyhrazené (ZS-S)

Požadovaná cena

11000


Přílohy