Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

část pozemku p. č. 685/1 v k. ú. Běloves

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo dopravy

Platnost do

2021-08-20

Telefon

722 951 732

E-mail

BuriankovaK@spravazeleznic.cz

Osoba

Buriánková Kateřina

Útvar

031

Katastrální území

Běloves, Náchod, okres Náchod

Parcelní číslo

685/1

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Jedná se o prodej části pozemku p. č. 685/1v k. ú. Běloves ostatní plocha jiná plocha o výměře 156m2, pozemek je pronajat majiteli sousedního pozemku. K jeho oddělní je vypracován GP č. 868-1175/2020

Požadovaná cena

29000


Přílohy