Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

spoluvlastnický podíl 1/2 pozemků v kú Dobrá u Frýdku-Místku

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství ČR

Platnost do

2021-08-20

Telefon

956911111

E-mail

jan.mavrev@lesycr.cz

Osoba

Ján Mavrev

Útvar

Lesy České republiky, s.p., OŘ severní Morava

Katastrální území

Dobrá u Frýdku-Místku, Dobrá, okres Frýdek-Místek

Parcelní číslo

1852/6, 2047/1, 2047/32, 2047/33, 2047/34, 2047/36, 2047/37, 2237/13

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

ideální 1/2 pozemků zapsaných v KN na LV č. 1666 v kú Dobrá u Frýdku-Místku

Požadovaná cena

527200