Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

pozemky parc.č. 3238/69 a 3238/70, ostatní plocha, silnice, zastavěny silnicí č. II/456, která je ve vlastnictví Olomouckého kraje

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2021-08-20

Telefon

596657304

E-mail

pustejovska@pod.cz

Osoba

Helena Pustějovská

Útvar

majetkový odbor

Katastrální území

Černá Voda, Černá Voda, okres Jeseník

Parcelní číslo

3238/69, 3238/70

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

pozemky parc.č. 3238/69 a 3238/70, ostatní plocha, silnice, zastavěny silnicí č. II/456, která je ve vlastnictví Olomouckého kraje

Požadovaná cena

90