Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku p.č. st. 58 včetně budovy bez čp./če. a pozemku p.č. 494/4 v k.ú. Popovice u Poutnova

Atributy nabídky

Zakladatel

MD ČR

Platnost do

2021-08-19

Katastrální území

Popovice u Poutnova, Teplá, okres Cheb

Parcelní číslo

p.č. st. 58 a p.č. 494/4

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemku p.č. st. 58 včetně budovy bez č.p./ č.e. a pozemku p.č. 494/4 v k.ú. Popovice u Poutnova

Požadovaná cena

408000