Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej vodní nádrže Borotín I., vč. pozemků

Atributy nabídky

Nabízející

Povodí Moravy, s.p.

Adresa nabízejícího

Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ

IČ nabízejícího

70890013

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2021-08-19

Telefon

585711242

E-mail

koutna@pmo.cz

Osoba

Andrea Koutná

Útvar

závod Horní Morava

Katastrální území

Borotín u Boskovic, Borotín, okres Blansko

Parcelní číslo

parc. č. st. 325, parc. č. 283/17

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ano

Popis položky

Prodej vodního díla - vodní nádrže Borotín I., včetně pozemků pod hrází a zátopou.

Požadovaná cena

442540