Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Zveřejnění S 971/15_VŘ_Lhota za Červeným Kostelcem

Atributy nabídky

Zakladatel

MZe

Platnost do

2021-08-19

Telefon

956172112

E-mail

dana.perna@lesycr.cz

Osoba

Perná Dana

Útvar

LS Dvůr Králové nad Labem

Katastrální území

Lhota za Červeným Kostelcem, Červený Kostelec, okres Náchod

Parcelní číslo

195 a 205

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

• pozemek parc. č. 195 o výměře 533 m2, s druhem pozemku lesní pozemek • pozemek parc. č. 205 o výměře 502 m2, s druhem pozemku lesní pozemek Předmětné nemovité věci jsou zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště Náchod na LV č. 3649, pro katastrální území Lhota za Červeným Kostelcem a obec Červený Kostelec.

Požadovaná cena

50000