Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemky: parc. č. 50/6, 50/12 a 915/10, k. ú. Rounek

Atributy nabídky

Nabízející

Povodí Moravy, s.p.

Adresa nabízejícího

Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ

IČ nabízejícího

70890013

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2021-08-16

E-mail

kubiznak@pmo.cz

Osoba

Jan Kubizňák

Katastrální území

Rounek, Vyskytná nad Jihlavou, okres Jihlava

Parcelní číslo

50/6, 50/12 a 915/10

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

prodej pozemků: parc. č. 50/6, 50/12 a 915/10, k. ú. Rounek

Požadovaná cena

92170