Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemky a budova_spoluvlastnické podíly

Atributy nabídky

Zakladatel

MZe

Platnost do

2021-08-15

Telefon

956179106

E-mail

ls179@lesycr.cz

Osoba

Marcela Kacetlová

Útvar

LS Lužná

Katastrální území

Senec u Rakovníka, Senec, okres Rakovník

Parcelní číslo

st.p.č.73/1, p.č. 316/2, p.č. 316/3, p.č.317/1 a p.č. 317/2

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Na částečné výměře st.p.č. 73/1 rodinný dům, zbývající pozemky tvoří s domem funkční celek. Spoluvlastnické podíly LČR - 1865/2000 (st.p.č.73/1), 191/670 (p.č.316/3 a p.č.317/1) a 191/200 (p.č.316/2 a p.č.317/2)

Požadovaná cena

1542070