Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemky parc. č. 971/2, 969/1, 964/2 a 934/7, k. ú. Obřany

Atributy nabídky

Nabízející

Povodí Moravy, s.p.

Adresa nabízejícího

Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ

IČ nabízejícího

70890013

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2021-07-30

Telefon

541 637 573

E-mail

kubiznak@pmo.cz

Osoba

Jan Kubizňák

Katastrální území

Obřany, Brno, okres Brno-město

Parcelní číslo

971/2, 969/1, 964/2 a 934/7

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemků

Požadovaná cena

568500