Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

S 766/20 Prodej pozemku k.ú. Dolní Skorošice

Atributy nabídky

Zakladatel

MZE

Platnost do

2021-07-19

Telefon

724524091

E-mail

jana.trojakova@lesycr.cz

Osoba

Ing. Jana Trojáková

Útvar

OŘ severní Morava

Katastrální území

Dolní Skorošice, Skorošice, okres Jeseník

Parcelní číslo

1086/2

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemku p.č. 1086/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 345 m2 k.ú. Dolní Skorošice

Požadovaná cena

55000