Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

S 1561/11 Prodej pozemku v k.ú. Kdyně

Atributy nabídky

Zakladatel

MZe

Platnost do

2021-07-18

Telefon

956220106

E-mail

ivana.pisarova@lesycr.cz

Osoba

Ing. Ivana Písařová

Útvar

LS Klatovy

Katastrální území

Kdyně, Kdyně, okres Domažlice

Parcelní číslo

263/5

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

S 1561/11 Jedná se o prodej pozemku p.č. 263/5 o výměře 453, ostatní plocha, v k.ú. Kdyně, obec Kdyně, LV 2304.

Požadovaná cena

135900