Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej části pozemku p.č. 5607/1 v k.ú. Znojmo-město

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo dopravy

Platnost do

2021-07-16

Telefon

972 235 257

E-mail

bogdanovski@spravazeleznic.cz

Osoba

Bogdanovski

Útvar

O31

Katastrální území

Znojmo-město, Znojmo, okres Znojmo

Parcelní číslo

5607/1

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej části pozemku p.č. 5607/1 (dle GP č. 7051-205/2019 p.č. 5607/60, o výměře 360 m2) v k.ú. Znojmo-město

Požadovaná cena

96000