Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemků parc. č. st. 523, 47/34 a 47/58 v k.ú. Staré Hory, obec Jihlava

Atributy nabídky

Nabízející

Povodí Moravy, s.p.

Adresa nabízejícího

Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ

IČ nabízejícího

70890013

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2021-07-15

Telefon

541 637 573

E-mail

kubiznak@pmo.cz

Osoba

Jan Kubizňák

Útvar

správy majetku

Katastrální území

Staré Hory, Jihlava, okres Jihlava

Parcelní číslo

st. 523, 47/34 a 47/58

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemků parc. č. st. 523, 47/34 a 47/58 v k.ú. Staré Hory, obec Jihlava

Požadovaná cena

598000