Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Zveřejnění záměru prodeje pozemku k.ú. Oblanov

Atributy nabídky

Zakladatel

MZE

Platnost do

2021-07-11

Telefon

956172112

E-mail

dana.perna@lesycr.cz

Osoba

Perná Dana

Útvar

LS Dvůr Králové nad Labem

Katastrální území

Oblanov, Trutnov, okres Trutnov

Parcelní číslo

366/6

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

pozemek p. č. 366/6 – ostatní plocha / jiná plocha o výměře 171 m2, s jejími součástmi, vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu KP v Trutnově na LV č. 4993 pro katastrální území Oblanov a obec Trutnov, okres Trutnov, kraj Královéhradecký

Požadovaná cena

100000