Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemky parc. č. 1138 a parc. č. 1139 v k.ú. Stichovice

Atributy nabídky

Nabízející

Povodí Moravy, s.p.

Adresa nabízejícího

Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ

IČ nabízejícího

70890013

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2021-07-11

Telefon

585711228

E-mail

smekalova@pmo.cz

Osoba

Mgr. Tereza Smékalová

Útvar

závod Horní Morava

Katastrální území

Stichovice, Mostkovice, okres Prostějov

Parcelní číslo

1138, 1139

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemky pod stavbou třetí osoby

Požadovaná cena

512860