Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

S 1563/14-1

Atributy nabídky

Zakladatel

MZE

Platnost do

2021-07-10

Telefon

724524091

E-mail

jana.trojakova@lesycr.cz

Osoba

Ing. Jana Trojáková

Útvar

OŘ severní Morava

Katastrální území

Ostružná, Ostružná, okres Jeseník

Parcelní číslo

74/1 dle GP

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemku odděleného dle GP , p.č. 74/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 437 m2

Požadovaná cena

349600