Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

S 1563/14 prodej pozemku k.ú. Ostružná p.č. 74/2 dle GP

Atributy nabídky

Zakladatel

MZE

Platnost do

2021-07-10

Telefon

724524091

E-mail

jana.trojakova@lesycr.cz

Osoba

Ing. Jana Trojáková

Útvar

OŘ severní Morava

Katastrální území

Ostružná, Ostružná, okres Jeseník

Parcelní číslo

74/2 dle GP

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemku odděleného dle GP p.č. 74/2 o výměře 26 m2 ostatní plocha, jiná plocha k.ú. Ostružná

Požadovaná cena

20800