Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

S 927/19/124 Prodej pozemku p.č. 918 k.ú. Vojtíškov

Atributy nabídky

Zakladatel

MZE

Platnost do

2021-07-10

Telefon

724524091

E-mail

jana.trojakova@lesycr.cz

Osoba

Ing. Jana Trojáková

Útvar

OŘ severní Morava

Katastrální území

Vojtíškov, Malá Morava, okres Šumperk

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

pozemek p.č. 918 - ostatní plocha neplodná o výměře 122 m2

Požadovaná cena

24400