Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek parc. č. 165 o výměře 41 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, vedená jako garáž; Pozemek parc. č. 166 o výměře 124 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/čec, vedená jako garáž; K. ú. Nový Bor, obec Nový Bor, LV č. 716, KÚ pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo vnitra ČR

Platnost do

2021-07-10

Telefon

954302284

E-mail

hruskova.marketa.2@cpost.cz

Osoba

Markéta Hrušková

Útvar

Správa majetku

Katastrální území

Nový Bor, Nový Bor, okres Česká Lípa

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Objekt garáží se nachází v samém centru města

Požadovaná cena

1150000