Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek parc. č. 148 o výměře 68 m2, zastavěná plocha, jehož součástí je i stavba č. p. 3, stavba občanského vybavení, k. ú. Dobřejovice, obec Dobřejovice, LV č. 483, KÚ pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Praha – východ. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo vnitra ČR

Platnost do

2021-07-10

Telefon

954302284

E-mail

hruskova.marketa.2@cpost.cz

Osoba

Markéta Hrušková

Útvar

Správa majetku

Katastrální území

Dobřejovice, Dobřejovice, okres Praha-východ

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Objekt se nachází v centru obce – v ulici Na Návsi.

Požadovaná cena

4032620