Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek parc. č. st. 487 o výměře 337 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 452, objekt k bydlení, k. ú. Krupka, obec Krupka, LV č. 1506, KÚ pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Teplice. Jedná se, v současné době, o potřebný majetek - pošta Krupka 3, ale určený redislokačním katalogem ke sloučení s dalšími provozovnami ve městě. Objekt je zahrnut do plánu prodejů na rok 202. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo vnitra ČR

Platnost do

2021-07-10

Telefon

954302284

E-mail

hruskova.marketa.2@cpost.cz

Osoba

Markéta Hrušková

Útvar

Správa majetku

Katastrální území

Krupka, Krupka, okres Teplice

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Krupka je cca 5km vzdálená od Teplic. Objekt se nachází na rohu frekventované ulice Bohosudovské a Poštovní naproti Schillerova parku.

Požadovaná cena

1800000