Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek parc. č. 157 o výměře 524 m2, vedený jako zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 327, objekt k bydlení, k.ú. Vesec u Liberce, obec Liberec, LV č. 240, KÚ pro Liberecký kraj, katastrálního pracoviště Liberec.Jedná se, v současné době, o potřebný majetek pošta Liberec 25, ale zařazený redislokačním katalogem ke sloučení s dalšími městskými poštami. Objekt je určen k prodeji. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo vnitra ČR

Platnost do

2021-07-10

Telefon

954302284

E-mail

hruskova.marketa.2@cpost.cz

Osoba

Markéta Hrušková

Útvar

Správa majetku

Katastrální území

Vesec u Liberce, Liberec, okres Liberec

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Tento dům se nachází u hlavní silnice, vedle základní školy v městské části Vesec.

Požadovaná cena

6400000