Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

část pozemku p. č. 1718 v k. ú. Velké Poříčí

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo dopravy

Platnost do

2021-07-09

Telefon

722 951 732

E-mail

buriankovak@spravazeleznic.cz

Osoba

Buriánková Kateřina

Útvar

O31

Katastrální území

Velké Poříčí, Velké Poříčí, okres Náchod

Parcelní číslo

1718

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek p. č. 1718/2 druh ostatní plocha - jiná plocha o výměře 231 m2 vznikne dle GP č. 1263-1214/2020 z pozemku p. č. 1718, zapsán dle LV č. 672v k. ú. Velké Poříčí.

Požadovaná cena

57000