Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek parc. č. 4734/3 o výměře 225 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 1099, objekt občanské vybavenosti, LV č. 286, k. ú. Třebíč. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo vnitra ČR

Platnost do

2021-07-09

Telefon

954302284

E-mail

hruskova.marketa.2@cpost.cz

Osoba

Markéta Hrušková

Útvar

Správa majetku

Katastrální území

Třebíč, Třebíč, okres Třebíč

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Jedná se o budovu pošty v řadové zástavbě občanské vybavenosti sousedící s kulturním střediskem a městskou knihovnou v Třebíči v městské části Nové Dvory.

Požadovaná cena

2500000