Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Budova č. p. 37 – nemovitost je součástí pozemku p. č. st.157/1 o výměře 361 m2, vedená jako zastavěná plocha a nádvoří ke způsobu využití rodinný dům, v obci Velemín, k.ú. Velemín, to vše vedené na LV č. 229 u KÚ pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Litoměřice. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo vnitra ČR

Platnost do

2021-07-09

Telefon

954302284

E-mail

hruskova.marketa.2@cpost.cz

Osoba

Markéta Hrušková

Útvar

Správa majetku

Katastrální území

Velemín, Velemín, okres Litoměřice

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Jde o klasický objekt původní prvorepublikové pošty. Objekt se nachází u hlavní cesty u potoka Milešovka v centrální části obce

Požadovaná cena

1940000