Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

část pozemku parc.č. 1533/2 o výměře 31 m2, dle GP zak.č.č2194-28/2020 nově označen jako parc.č. 1533/174, který byl odměřen po stavbě Silnice III/46432 rekonstrukce propustku v obci Sedlnice

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2021-07-09

Telefon

596657304

E-mail

pustejovska@pod.cz

Osoba

Helena Pustějovská

Útvar

majetkový odbor

Katastrální území

Sedlnice, Sedlnice, okres Nový Jičín

Parcelní číslo

1533/2

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

část pozemku parc.č. 1533/2 o výměře 31 m2, dle GP zak.č.č2194-28/2020 nově označen jako parc.č. 1533/174, který byl odměřen po stavbě Silnice III/46432 rekonstrukce propustku v obci Sedlnice

Požadovaná cena

1580