Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Ejpovice

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo obrany

Platnost do

2021-07-05

Telefon

739532159

E-mail

ivana.sediva@vls.cz

Osoba

Ivana Šedivá

Útvar

OSM

Katastrální území

Ejpovice, Ejpovice, okres Rokycany

Parcelní číslo

896/2, 897/1, 973, 938/7, 940/6, 945, 946/2, 1157/13 a 1177/5

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Jedná se o pozemek p.č. 896/2, lesní pozemek, PUPFL, o výměře 160 m2, p.č. 897/1, lesní pozemek, PUPFL, o výměře 382 m2, p.č. 937, lesní pozemek, PUPFL, o výměře 509 m2, p.č. 938/7, lesní pozemek, PUPFL, o výměře 1773 m2, p.č. 940/6, lesní pozemek, PUPFL, o výměře 1432 m2, p.č. 945, lesní pozemek, PUPFL, o výměře 3545 m2, p.č. 946/2, lesní pozemek, PUPFL, o výměře 299 m2, p.č. 1157/13, lesní pozemek, PUPFL, o výměře 14 m2 a p.č. 1177/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 17 m2, vše zapsané na LV č. 277 pro k.ú. a obec Ejpovice.

Požadovaná cena

189890