Od 1. 4. 2023 spravuje Portál veřejné správy Digitální a informační agentura. Své dotazy a podněty prosím směřujte na portalobcana@dia.gov.cz.

Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Lovčice u Nového Bydžova

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo obrany

Platnost do

2021-07-05

Telefon

739532159

E-mail

ivana.sediva@vls.cz

Osoba

Ivana Šedivá

Útvar

OSM

Katastrální území

Lovčice u Nového Bydžova, Lovčice, okres Hradec Králové

Parcelní číslo

680/21

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Jedná se o pozemek p.č. 680/21, lesní pozemek, PUPFL, o výměře 141 m2, zapsaný na LV č. 213 pro k.ú. Lovčice u Nového Bydžova, obec Lovčice.

Požadovaná cena

270