Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemků

Atributy nabídky

Zakladatel

MZe - spis S 1282/17

Platnost do

2021-06-18

Telefon

956233107

E-mail

jana.kotaskova@lesy.cz

Osoba

Jana Kotásková

Útvar

Lesní správa Klášterec

Katastrální území

Perštejn, Perštejn, okres Chomutov

Parcelní číslo

p.č.st. 311, p.č. 283/36

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemku p.č.st. 311 druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2 a pozemku p.č. 283/36 druhem pozemku ostatní plocha o výměře 192 m2 v k.ú. Perštejn.

Požadovaná cena

62350