Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku p. č. 498/21 včetně budovy bez čp/če a části pozemku p.č. 498/1

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo dopravy

Platnost do

2021-06-07

Telefon

972235257

E-mail

bogdanovski@spravazeleznic.cz

Osoba

Bogdanovski

Útvar

031

Katastrální území

Přízřenice, Brno, okres Brno-město

Parcelní číslo

498/21

Pozemek

ano