Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek parc. č. st. 232/2 o výměře 191 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 264, objekt k bydlení, k. ú. Hostomice nad Bílinou, obec Hostomice, LV č. 229, KÚ pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Teplice. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo vnitra ČR

Platnost do

2021-06-04

Telefon

954 302 284

E-mail

hruskova.marketa.2@cpost.cz

Osoba

Markéta Hrušková

Útvar

Správa majetku

Katastrální území

Hostomice nad Bílinou, Hostomice, okres Teplice

Pozemek

ano