Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

S 594/20 Prodej pozemku p.č. st. 698 k.ú. Vápenná o výměře 24 m 2, jehož součástí je stavba budovy bez č.p. - skladu

Atributy nabídky

Zakladatel

MZE

Platnost do

2021-05-27

Telefon

724524091

E-mail

jana.trojakova@lesycr.cz

Osoba

Ing. Jana Trojáková

Útvar

OŘ severní Morava

Katastrální území

Vápenná, Vápenná, okres Jeseník

Parcelní číslo

st. 698

Pozemek

ano