Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej části pozemku p.č. 1099/2 v k.ú. Běšiny

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo dopravy

Platnost do

2021-05-22

Telefon

+420 702 263 859

E-mail

MoravekJa@spravazeleznic.cz

Osoba

Ing. Jan Morávek

Útvar

Správa železnic, státní organizace

Katastrální území

Běšiny, Běšiny, okres Klatovy

Parcelní číslo

1099/2

Pozemek

ano


Přílohy