Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Jedná se o prodej pozemku parc. č. 2744 o výměře 545 m2 v k. ú. Benešov nad Černou (druh pozemku – vodní plocha, způsob využití – koryto vodního toku umělé), který tvoří koryto drobného vodního toku, pravobřežního přítoku Černé od Kancelářského rybníka (IDVT 10259706, ČHP 1-06-02-030), spolu s celou stavbou vodního díla typu úprava koryta vodního toku z roku 1981 o délce 162 m, nezapisovanou do katastru nemovitostí, která se na něm nachází, a která je evidována v majetku Povodí Vltavy, státní podnik pod číslem DVT-00000600 a názvem „1 (LIČOV – DLUHOŠTĚ I, odpad A - tok)“. Dále se jedná o prodej části stavby vodního díla typu úprava koryta vodního toku nezapisované do katastru nemovitostí z roku 1981, která je vedena v majetku Povodí Vltavy, státní podnik pod číslem DVT-00000601 a názvem „1 (LIČOV – DLUHOŠTĚ, odpad A - tok), o délce 18 m, která se nachází na pozemku parc. č. 2532 v k.ú. Benešv nad Černou. Pozemek a stavby, které jsou předmětem prodeje, budou dotčeny výstavbou dvou tůní. Požadovaná cena 33 320 Kč.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2021-05-22

Telefon

387 683 182

E-mail

michal.kubes@pvl.cz

Osoba

Ing. Michal Kubeš

Útvar

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava

Katastrální území

Benešov nad Černou, Benešov nad Černou, okres Český Krumlov

Parcelní číslo

2744

Pozemek

ano