Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

None

Atributy nabídky

Nabízející

Povodí Moravy, s.p.

Adresa nabízejícího

Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ

IČ nabízejícího

70890013

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2021-05-17

Telefon

541 637 573

E-mail

kubiznak@pmo.cz

Osoba

JUDr. Jan Kubizňák

Katastrální území

Bystrc, Brno, okres Brno-město

Parcelní číslo

1429/2, 1681/3, 1681/4, 1682/14, 1682/22

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Požadovaná cena

5526600

Katastrální území

Komárov, Brno, okres Brno-město

Parcelní číslo

488/34, 488/36, 488/37

Katastrální území

Starý Lískovec, Brno, okres Brno-město

Parcelní číslo

461/7, 998/25, 1903/65