Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku p.č. 354/24 o výměře 1762 m2 odděleného z původního pozemku p.č. 354/1 v k.ú. Dubí-Bystřice

Atributy nabídky

Zakladatel

MD ČR

Platnost do

2021-05-17

E-mail

braunova@spravazeleznic.cz

Osoba

Braunová

Útvar

031

Katastrální území

Dubí-Bystřice, Dubí, okres Teplice

Parcelní číslo

354/24

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Požadovaná cena

317000