Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek p. č. St. 87 o výměře 134 m2, druh pozemku (dle KN) zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 4, charakter stavby (dle KN) rodinný dům a pozemek parc. č. 2226 o výměře 122 m2, druh pozemku (dle KN) zahrada, na LV č. 225 u KÚ pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, Katastrální území Rynoltice v obci Rynoltice. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo vnitra ČR

Platnost do

2021-05-09

Telefon

954302284

E-mail

hruskova.marketa.2@cpost.cz

Osoba

Markéta Hrušková

Útvar

Správa majetku

Katastrální území

Rynoltice, Rynoltice, okres Liberec

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Požadovaná cena

1750000