Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Jedná se o odprodej nově vzniklých p. p. č. 485/1, 485/2, 485/3, 485/4 a 485/5 v k. ú. Brodec dle geometrického plánu č. 187-331/2019. Předmětný geometrický plán není zapsaný v katastru nemovitostí. Jedná se o bývalý náhon k původnímu rybníku, který již neexistuje a ani náhon neslouží k původnímu účelu. Jednotlivé pozemky jsou součástí přilehlých pozemků.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství ČR

Požadovaná cena

65910

Platnost do

2021-05-09

Telefon

474 636 228

E-mail

nedelova@poh.cz

Osoba

Dagmar Nedělová

Útvar

odbor právní a evidence pozemků

Katastrální území

Brodec, Brodec, okres Louny

Parcelní číslo

485

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne