Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej spoluvlastnického podílu 54/1128 lesních pozemků p. č. 96, 97/2, 97/3, 102, 120/1, 120/2, 120/5 a 149/2 v k. ú. Klučenice.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství S 794/20

Požadovaná cena

41750

Platnost do

2021-05-07

Telefon

956197112

E-mail

olga.rybova@lesycr.cz

Osoba

Olga Rybová

Útvar

LS Tábor

Katastrální území

Klučenice, Klučenice, okres Příbram

Parcelní číslo

96, 97/2, 97/3, 102, 120/1, 120/2, 120/5 a 149/2

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne