Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek parc č. st. 391, o výměře 153 m2, druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Želiv, č.p. 225, rodinný dům; pozemek parc č. st. 392, o výměře 66 m2, druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: bez č.p./č.e., jiná stavba; pozemek parc. č. st. 393, o výměře 46 m2, druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: bez č.p/č.e., garáž; a pozemek parc. č. 122/3, o výměře 1001 m2, druh pozemku – ostatní plocha, jiná plocha, zapsané na listu vlastnictví č. 691 pro k.ú. Želiv, obec Želiv.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Požadovaná cena

3050000

Platnost do

2021-05-02

Telefon

+420724453426

E-mail

Lucie.Balouskova@pvl.cz

Osoba

Lucie Baloušková

Katastrální území

Želiv, Želiv, okres Pelhřimov

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne