Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek parc. č. 1540, o výměře 159 m2, druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Tachov, č.p. 35, objekt k bydlení, zapsaný na listu vlastnictví č. 311 pro k.ú. Tachov, obec Tachov. Způsob ochrany: budova, pozemek v památkové zóně.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Požadovaná cena

3876670

Platnost do

2021-05-02

Telefon

+420724453426

E-mail

Lucie.Balouskova@pvl.cz

Osoba

Lucie Baloušková

Katastrální území

Tachov, Tachov, okres Tachov

Parcelní číslo

1540

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne