Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemky, vše druh pozemku zahrada: parc. č. 839/19, o výměře 14 m2, parc. č. 839/21, o výměře 54 m2, a 839/22 o výměře 36 m2.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Požadovaná cena

116580

Platnost do

2021-05-02

Telefon

724453435

E-mail

lucie.klimszova@pvl.cz

Osoba

Ing. Lucie Klimszová

Katastrální území

Hrdlív, Hrdlív, okres Kladno

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne