Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Jedná se rekreační středisko, které tvoří: - samostatná budova hájovny s přístavbou se sociálním zázemím - samostatná budova s jídelnou, kuchyní a pokoji - 10 chatek - ČOV - vodní plocha – rybník - 3x buňka mobilní Reneta Hájovna s přístavbou se sociálním zázemím pro rekreační objekty se nachází na pozemku p. č. st. 58/1 a p. č. st. 100. Budova je zděná s dřevěnými krovy a pozinkovanou klempířskou konstrukcí. Cihlová nosná konstrukce se zděnými příčkami, sedlová střecha s taškami a dřevěná okna, klasická omítka bez zateplení. Jídelna se nachází na pozemku p. č. st. 58/2, jedná se o zděnou budovu 10 chatek, které jsou nepodsklepené s jedním nadzemním podlažím, z inženýrských sítí je napojení pouze na elektriku ČOV se nachází na pozemku p. č. 916/3 stavba ČOV se nalézá pod zemí. Není zapsána v KN Vodní plocha – rybník se nachází na pozemku p. č. 2192 cca 1 km od hlavního areálu Kovářka. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo vnitra ČR

Požadovaná cena

5830000

Platnost do

2021-05-02

Telefon

954302284

E-mail

hruskova.marketa.2@cpost.cz

Osoba

Markéta Hrušková

Útvar

Správa majetku

Katastrální území

Číměř, Číměř, okres Jindřichův Hradec

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne