Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku p.č. 80 druhem ostatní plocha o výměře 1076 m2 v k.ú. Grabštejn, okres Liberec.

Atributy nabídky

Zakladatel

MZe - spis S762/20

Požadovaná cena

52600

Platnost do

2021-05-01

Telefon

725257378

E-mail

michal.krupka@lesycr.cz

Osoba

Ing. Michal Krupka

Útvar

LČR, Lesní správa Ještěd

Katastrální území

Grabštejn, Chotyně, okres Liberec

Parcelní číslo

p.č. 80

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne