Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku p.č.st. 312 druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2, prodej pozemku p.č. 283/37 druhem pozemku ostatní plocha o výměře 152 m2 v k.ú. Perštejn.

Atributy nabídky

Zakladatel

MZe - spis S 1299/20

Platnost do

2021-04-30

Telefon

724623802

E-mail

jana.kotaskova@lesy.cz

Osoba

Jana Kotásková

Útvar

LČR, LS Klášterec

Katastrální území

Perštejn, Perštejn, okres Chomutov

Parcelní číslo

p.č.st. 312, p.č. 283/37

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Požadovaná cena

50750