Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

spoluvlastnický podíl ve výši id. 65/320 k pozemku p.č. 643/1 o výměře 363 m2, zastavěná plocha a nádvoří (LV 2829) a k budově č.p. 139, RD (LV 2774), stojící na pozemcích p.č. 643/1 a 643/2, vše v k.ú. Veverská Bítýška; budova stojí zčásti na cizím pozemku p.č. 643/2

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství ČR

Požadovaná cena

343000

Telefon

956145112

E-mail

martina.kudlickova@lesycr.cz

Osoba

Ing. Martina Kudličková

Útvar

Lesy České republiky, s.p., LS Náměšť nad Oslavou

Katastrální území

Veverská Bítýška, Veverská Bítýška, okres Brno-venkov