Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Jedná se o prodej pozemku KN p.č. 3655/17, lesní pozemek o výměře 57 m2. Pozemek byl na základě rozhodnutí č.j.: OOZP/14996/2019 Mrš ze dne 12.3.2020, trvale odejmut z PUPFL. Předmětný pozemek je součástí souboru pozemků okolo zastavěného pozemku rodinným domem p.č. 3645/2.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství S 1140/15

Požadovaná cena

170000

Platnost do

2021-03-23

Telefon

956205113

E-mail

alena.struminska@lesycr.cz

Osoba

Alena Strumínská

Útvar

LS Hluboká nad Vltavou

Katastrální území

Dobrá Voda u Českých Budějovic, Dobrá Voda u Českých Budějovic, okres České Budějovice